top of page
l2.jpg

LESZNO

REwALORYZACJA KAMIENIC

TYP:            publiczny

PU:      734m2

TEREN: 1957m2

ROK:    2019

ETAP:   projekt i PFU

Projekt i analiza zmian funkcjonalnych oraz Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) 4 kamienic w Lesznie.

 

Dokumentacja powstała we współpracy z arch. Grzegorzem Nawrockim na zlecenie Urzędu Miasta Leszna i była jedną z części składowych programu modernizacji kamienic, jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna.

Wszystkie budynki znajdowały się na obszarze konserwatorskim, a jeden z nich wpisany był do indywidualnego rejestru zabytków. Naszym zadaniem było sprawdzenie stanu technicznego budynków, zaproponowanie zmian w układzie funkcjonalnym poprawiającym walory użytkowe i eksploatacyjne. Następnie przygotowaliśmy Program Funkcjonalno Użytkowy, który określa prace projektowe, administracyjne i budowlane jakie powinny zostać wykonane w celu zrewitalizowania istniejących kamienic.

 

Bardzo ważnym elementem procesu projektowego było indywidualne podejście do każdego z obiektów. Od Zamawiającego otrzymaliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące standardu, powierzchni i układów mieszkań jakie powinny zostać zaprojektowane. Najważniejsze było zrównoważenie kosztów zaproponowanych zmian do zysków z nich płynących. Dlatego musieliśmy działać chirurgiczną precyzją i wprowadzać tylko niezbędne zmiany.

 

Jedna z kamienic była wpisana do indywidualnego rejestru zabytków. Dzięki współpracy z Miejskim Konserwatorem zabytków, w oparciu o jego wiedzę i dostęp do archiwalnych materiałów zaprojektowaliśmy odtworzenie elewacji frontowej, dzięki czemu budynek ma szansę odzyskać dawny blask i charakter.

 

Powstałe projekty oraz dokumentacja PFU staną się podstawą do dalszych działań związanych z rewitalizacją i podniesieniem standardu mieszkań w kamienicach należących do Miasta Leszna.

bottom of page