top of page
Taczaka Wartość Dodana

POZNAŃ

TACZAKA ST

ZDM

TEREN: 0.71ha

ROK:    2014

konkurs, wyróżnienie

Rewitalizacja ulicy Taczaka w Poznaniu miała w założeniu stworzenie elastycznego systemu przestrzeni. 

Wyrównanie posadzki i podział ulicy na siatkę 5m w prosty sposób organizuje potencjalne miejsca parkingowe lub ogródki.

Punkty siatki stanowiły gniazda dla systemu małej architektury, którego głównym elementem stał się ikoniczny wielofunkcyjny parasol.

Parasol zapewnia cień, jednocześnie wytycza ogródki i odgradza piętra od hałasu. Służy zarówno jako lampa i osłona od zanieczyszczenia świetlnego.

W skali miasta zrewitalizowana ulica ma szansę włączyć się w większy ciąg przestrzenny łącząc dworzec ze Starym Miastem.

 

Zespół projektowy:

Rafał Mroczkowski, Piotr Kamiński, Jacek Łożykowski, Agata Łożykowska, Zuzanna Hybiak 

bottom of page