POZNAŃ

PLESEW SQ

UM Pleszew

TEREN: 0.66ha

ROK:    2018

konkurs

Plac w Pleszewie to obecnie dysfunkcyjny przystanek PKS.

Naszym rozwiązaniem był elastyczny system przestrzeni, oparty na module posadzki 5,5x5,5m. 

Część zachodnia placu to miejsce na scenę i parking czasowy,

część wschodnia to ławki wśród drzew, które dzięki ukrytym stelażom w posadzce mogą zamienić się w targ. Część wschodnia to wiaty, podziemne śmietniki i infrastruktura.

Plac z drogą zorganizowany jest na zasadach 'shared space', funkcje rozgraniczono subtelnie posadzką oraz arbitralnie zielenią.

Dzięki temu z każdego najazdu plac sprawia wrażenie zielonej przestrzeni, mimo stosunkowo niskiego procentu powierzchni biologicznie czynnej.

Zespół projektowy:

Rafał Mroczkowski, Piotr Kamiński, Jacek Łożykowski

Tel:      +48 600 49 47 46 / +48 664 775 192

Email:    kontakt@wartoscdodana.com

ul. Wrocławska 6/37a

61-837 Poznań, Poland

© 2018 by Wartość Dodana Architekci