top of page

Architektura i budownictwo nie są dyscyplinami szybkimi. 

Proces budowy trwa wiele miesięcy, a w budynkach żyjemy latami.

Dlatego już dziś patrzymy w przyszłość,

zarówno budując jak i projektując, by po latach nasze budynki wciąż spełniały oczekiwania swoich użytkowników.

TECHNOLOGIA PROJEKTOWA

Projektując staramy się używać zarówno klasycznych oraz

nowoczesnych technologii, zależnie od potrzeb i wymagań:

 • Analiza logiczna, odręczny rysunek i makieta to podstawa

 • Inwentaryzacja z wykorzystaniem skanu3d (chmura punktów)

 • Projektowanie w środowisku BIM (Archicad 25)

 • Interaktywne modele, na dowolne urządzenie przez www (BimX, Sketchfab)

 • Wizualizacje 3d, animacje (3ds max+corona, Twinmotion)

 • Fotografia sferyczna 360, wizualizacje 360, spacer wirtualny (Ricoh)

 • Symulacje przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości (VR, Oculus Rift)

TECHNOLOGIA BUDOWLANA

Nowe technologie pozwalają na optymalizację budynków oraz ich większą interaktywność.

Mamy doświadczenie w:

 • Projektowaniu na trudnych działkach ze skomplikowanym stanem prawnym

 • Budownictwie energooszczędnym

 • Odnawialnych źródłach energii, w tym panelach fotowoltaicznych

 • Budownictwie prefabrykowanym szkieletowym

 • Smart house - zintegrowana i rozproszona automatyka domu

bottom of page