top of page
Model Przeplotu Wartość Dodana

MODEL

PRZEPLOTU

FUNDACJA SK

ISBN 978-83-944581-0-2 

ROK: 2015

publikacja

Model przeplotu: strategia dla miast w epoce sieci to praca teoretyczno badawcza, szukająca sposobów organizacji współczesnych miast średniej skali (500 000 - 1 000 000 mieszkańców)

Poprzez analizę globalnego i sieciowego zorganizowania świata, otrzymujemy podział na miasto górne (administracja, inwestorzy) i miasto dolne (mieszkańcy, ruchy społeczne)

Analiza wspólnych punktów grup sieci miejskich prowadzi do organizacji miasta jako przeplotu dwóch liniowych kierunków:

  • kierunku aktywnego, związanego ze skala metropolitalną

  • kierunku spokojnego, bliższego małomiejskiemu zamieszkiwaniu

Operowanie linią pozwala na tworzenie zdefiniowanych ciągów przestrzennych, a dwa kierunki na spójne doświadczenia oraz szybką możliwość przemieszczania się między nimi.

Najistotniejsze jest, że taką organizację można zaimplementować w prosty sposób, znanymi metodami rewitalizacji miast. Wystarczy uszeregować interwencje w zorganizowany, systemowy sposób.

bottom of page