top of page
front.jpg

WŁOCŁAWEK

WOF

The World Bank

TEREN: 8 gmin WOF

ROK:    2019

realizacja Analizy +SIWZ

Kolejna edycja programu Catching Up Regions, stworzonego aby pomóc obszarom zatracającym funkcje miejskie, tym razem we Włocławskim Obszarze Funkcjonalnym.

Jako konsultanci urbanistyczni odpowiedzialni byliśmy za poprowadzenie 8 gmin WOF w celu zwiększenia współpracy, przeanalizowania wzajemnych zależności i potrzeb oraz stworzenie Terms of Reference - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potrzebnych do przyszłego zrealizowania masterplanu dla całego regionu

Praca wymagała szerokich analiz planistycznych i prawnych, prowadzenia warsztatów wewnątrz i międzygminnych z różnymi interesariuszami, w

tym Urzędem Marszałkowskim, Biurem Planowania Regionalnego, przedstawicielami komisji Europejskiej.

Zespół World Bank:

Piotr Kamiński, Marcin Piernikowski, Chyi-Yun Huang, Grzegorz Wolszczak, Agnieszka Boratyńska, Marcin Mazur, Ciprian Moldovan, Bogdan Dolean

bottom of page