RZESZÓW

RZESZÓW ROF

The World Bank

TEREN: 1048 km2

ROK:     2018

realizacja SIWZ

Projekt pilotażowy  i niespotykany zakresem w skali naszego kraju - masterplan na 13 gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, dofinansowany przez Komisję Europejską i wspierany przez Bank Światowy - jedną z największych NGO na świecie.

Jako konsultanci urbanistyczni odpowiedzialni byliśmy za stworzenie Terms of Reference - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potrzebnych do zlecenia spójnego masterplanu.

Praca wymagała szerokich analiz planistycznych i prawnych, oraz wielokrotnych spotkań i negocjacji z Urzędem Marszałkowskim i przedstawicielami gmin.

Zespół:

Piotr Kamiński, Marcin Piernikowski, Łukasz Mikuła

Tel:      +48 600 49 47 46 / +48 664 775 192

Email:    kontakt@wartoscdodana.com

ul. Wrocławska 6/37a

61-837 Poznań, Poland

© 2018 by Wartość Dodana Architekci